A projekt neve:

Bukás helyett Mentort!

A támogatandó program célja:

Jelenleg egy, a kerületi iskolás korú gyerekeket támogató programon dolgozunk: első lépésben tanári, szaktanári segítséggel, iskolákkal és a szülőkkel együttműködve pótvizsgára felkészítést, korrepetálást szervezünk a programban részt vevő tanulók számára – a későbbiek folyamán ezt szeretnénk kibővíteni egy mentorprogrammá. különböző területekről érkező szakemberek segítségével, a felmerülő igényekhez alkalmazkodva.
Célunk első lépésben a bukások számának csökkentése, a tanulók tárgyi tudásának elégséges szintre hozása, és motivációjuk, önbizalmuk növelése.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

December minden hétvégén kint voltunk a Fő téri karácsonyi vásárban, és arról kérdezgettük az embereket, hogy ha lenne 1 millió forintjuk, ami nem hiányzik sehonnan, hol, kinek segítenének a kerületben? A támogatandó ügyek között magasan vezetett a gyerekek segítése. Tudtuk, hogy ez egy fontos téma, amiben szeretnénk részt vállalni.
Nemrég csatlakozott csapatunkhoz Ujvári Andrea, az egyik óbudai iskola immár nyugalmazott igazgató helyettese, aki felvetette, hogy indíthatnánk egy mentorprogramot olyan gyerekek számára, akiknek a legnagyobb szüksége van erre – legyen ez tantárgyi korrepetálás vagy életvezetési segítség.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Szeretnénk – mind az iskolai tanárokkal, mind a szülőkkel együttműködve – felkészíteni a terveink szerint húsz tanulót a nyárvégi pótvizsgákra
A mentorprogramban az igényeknek megfelelően tervezünk egyéni vagy csoportos foglalkozásokat, és a későbbiek folyamán ezt kibővítenénk tanácsadással is a gyerekek magánéleti vagy családi problémáival kapcsolatban
Egy iskola igazgatójával egyeztettünk a programról, ő szívesen fogadná az iskolájukban, most azon dolgozunk, hogy további partner iskolát találjunk.
Elkezdtük a nálunk tanítók „toborzását” is, júniusban egyeztetünk az érintett diákokkal, tanáraikkal és a szüleikkel, majd szerződünk a résztvevőkkel.
Július közepén indulhat a tanulók felkészítése a pótvizsgákra.
Augusztus végén értékeljük a programot és döntünk arról, hogy a tanév során folytatjuk-e a programban részt vett tanulók utánkövetését, segítve eredményességüket a következő tanévben.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Húsz tanulóval tervezünk és tíz tanárral, mert még nem tudjuk, hogy hány tantárggyal kell foglalkozni.
Egy óra tanári munkát a járulékaival együtt 3000 Ft-tal számoltuk.
A felkészítést hat hétre, heti két napra és napi 3 óra foglalkozással terveztünk, azaz tanáronként 36 órára, azaz 108 ezer Ft-ra. Ez tíz tanár esetén 1080000 Ft.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon a tanáraink bérét szeretnénk összegyűjteni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Szeretnénk a tanulók önbizalmát, tanulási kedvét erősíteni, motiválni arra, hogy legyen kedvük dolgozni, hogy minél több sikerélményük legyen a tanulási folyamat során – ha szükséges, egyéni foglalkozásokon keresztül. Szeretnénk egy hosszabb távú pozitív hozzáállást kialakítani egy támogató háttérrel, amelynek első közvetlen eredményét a pótvizsgákon kapott érdemjegyekkel lehet mérni.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

A közösségi alapítvány számunkra a helyi mobilizálható erőforrások közösségi gyűjtését és közösségi elosztását jelenti, ami növeli a helyi identitást, a helyi problémák és ügyek iránti nagyobb felelősségvállalást, és azok helyi megoldásának esélyét, a szolidaritást, a társadalmi párbeszédet, az esélyegyenlőséget és a jól-létet.
Ahogy a leggyakrabban megfogalmazzuk: mindenhol van hiány és mindenhol van többlet, ezeket szeretnénk összekötni – itt, a kerületben, a kerületért. Olyan ügyeket tervezünk felkarolni, amik az egyes emberek számára túl nagy, az önkormányzat számára viszont túl kicsi feladatot jelentenének.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Jóbuda Közösségi Alapítvány

Székhely: 1031 Budapest, Vitorla utca 9. 1. emelet/4. ajtó

Adószám: 19305987-1-41

Honlap: https://legyenkozossegialapitvanyobudan.blog.hu/
Kontakt személy neve, elérhetősége: Huszerl József; +36 30 94 99 158;
[email protected]