A projekt neve:

Fix Pont Ferencvárosért

A támogatandó program célja:

Folytatjuk munkánkat egy élhetőbb, sokszínűbb, barátságosabb kerületért, adománygyűjtéssel, támogatásosztással és közösségfejlesztéssel. Működésünk fókuszában továbbra annak a helyi „híd” szerepnek az erősítése áll, amely összeköti a helyi magán- és céges adományozókat, civil szervezeteket és az informális közösségeket. Olyan kovásza tudunk lenni Ferencvárosnak, amely sokszor észrevétlenül van jelen, de nélküle kevésbé lenne kerek a kerület élete. Például azzal, hogy idén már hatodszor rendezünk Swimathont, több ezer embert megmozgatva jó ügyekért és egyben felhívva a figyelmet az adományozás, a civil kurázsi és a társadalmi szolidaritás jelentőségére.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Tevékenységünk létjogosultságát mi sem igazolja hitelesebben, mint az a több ezer magánadományozó és több tucatnyi céges támogató, akik a mögöttünk lévő években minket és rajtunk keresztül a helyi szervezeteket és ügyeket segítették. Az FKA által nyújtott támogatás többet jelent pénzbeli finanszírozásnál, és ezt nem mi állítjuk, hanem azok a kerületi szereplők, akikkel együtt dolgozunk. Ennek a katalizátori, szakmai munkának a folytatása a pandémia után, a közeli háború árnyékában és egy igazán nehéz gazdasági helyzetben nem akármilyen kihívás, amelyhez Mo. első közösségi alapítványának működési költségeit előteremteni – hiába a mögöttünk lévő 10 sikeres év – hatványozottan nehezebb.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Idei terveink közt, a Swimathonon kívül szerepel egy Krízis támogatási kiírás azoknak a kerületi civil közösségeknek, amelyek az Ukrajnából menekültek számára nyújtanak segítséget itt helyben, s ehhez a pénzügyi alaphoz már rendelkezünk egy komolyabb forrással, de a pénz felelős szétosztása is nagy feladatot, összehangolt stábmunkát követel. A tavalyi első és nagyon sikeres közösségi Hackathon – 48 órás ötletverseny – kezdeményezést idén folytatni szeretnénk, ahogyan a novemberi Élő Adás adománygyűjtő estünkre is ismét felkészítünk három arra érdemes csapatot. Dolgozunk egy olyan applikáció fejlesztésén is, mely pilot projektként igazi lendületet, frissességet hozhat az üzleti és nonprofit kapcsolatokban. A remélt támogatást a szakmai stáb fizetésére, valamint bérelt irodánk fenntartására fogjuk fordítani, ill. további adománygyűjtő és támogatásosztó formák kidolgozására, működtetésére.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Az FKA havi működési költsége jelenleg 1.020.000Ft, amiben egy 3 tagú stáb honoráriuma, a kedvezményes irodabérleti díj, rezsi, bankköltség, és a könyvelési díj is benne van. Mindez nem hozhatna önmagában ilyen eredményt, ha nem lenne e mellett számottevő az alapítványon belüli rendszeres önkéntes munka. Szervezetünkben hagyományosan a legaktívabb önkéntesek a mindenkori kurátorok, akik jelenleg 7-en vannak.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon 2,5 millió Ft-ot szeretnénk gyűjteni, amely jelenleg 2, 5 havi működési költsége alapítványunknak. A támogatást teljes egészében ezekre a költségekre fordítjuk a minőségi szakmai munka biztosításához.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Az FKA előző 10 éve során, összesen közel 120 millió forint támogatást juttattunk el – adományozóink jóvoltából – 72 kerületi kötődésű ügy/projekt javára.
Társadalmi befeketéseink hatékonyságát mutatja az általunk adaptált és szervezett, legutóbbi Swimathon 2021 kampány is, amelyben a szervezési költségek, ráfordítások közel 12 szerese gyűlt össze együttesen, vagyis a rendezvény multiplikáló és mozgósító hatása megkérdőjelezhetetlen volt. Ha nem is mindig ezt az arányt, de ezt a megsokszorozó hatást keressük minden tevékenységünkben. A mi szívünknek legkedvesebb visszajelzések ugyanakkor mégiscsak a velünk együtt dolgozó, támogatott szervezetektől és a donoroktól érkeznek: „Ha baj van, az FKA-ra mindig számíthatunk.” – Kustár Blanka, Anyahajó Egyesület. „Számunkra az FKA volt a cég kerületi szeme és keze…”- Czibere Zsolt, British Petrol

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 11 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet saját programokkal és a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Az alapítvány képviselője: Fenyvesi Péter, a kuratórium elnöke
Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.
Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre emelkedett.
Az alapítvány székhelye és postacíme: 1092 Budapest, Ráday u. 30.
Iroda: Budapest, 1114 Mészöly utca 7.
Kontakt személy: Barna Era projektigazgató; kurátor
Telefonszámunk: +36 70 504 6822
email: [email protected]
www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu