A projekt neve:

Mélyvíz, csak úszóknak!

A támogatandó program célja:

Nagyvárosi közösségi kezdeményezéseket támogatunk szakmailag és anyagilag. Olyan kezdeményezéseket, amik idővel helyi forrásból, helyi ügyeket tudnak felkarolni, szakmailag és hosszabb távon pedig anyagilag is közösségi alapítványi formában. Ennek a munkának a hatása, hogy növelik az egyéni és közösségi kezdeményező kedvet, cselekvőképességet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és szolidaritást. A Swimathon-on bennünket támogatók segítségével a legmagasabb minőségű támogatást tudjuk nyújtani a magyarországi közösségi alapítványoknak, melynek száma már 7 és reményeink szerint növekedni is fog.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Úgy látjuk, hogy Magyarországon jelentősen csökkent a társadalmi bizalom, a cselekvés, a példamutatás erejébe vetett hit és a civil aktivitás, ellenben növekszik az egyéni és közösségi kiszolgáltatottság érzése. A helyi közösségek hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen az emberek közötti bizalom építése, a különböző társadalmi csoportok közötti kapcsolatok és szolidaritás megerősítése, a közös célokért való összefogásra sarkalló példamutatás. E célok eléréséhez a közösségi alapítványok formája kitűnő és bevált eszköz.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Projektünk keretében jelenleg hét közösségi alapítvánnyal dolgozunk, akik szakmai és anyagi támogatást kapnak tőlünk. Közöttük négy vidéki város és három fővárosi kerület szerepel. A Swimathonos támogatást az ő további fejlődésükre, szintet lépésükre fordítjuk. Az alapítványok, koruktól tudásuktól és tapasztalatuktól függő anyagi és szakmai kihívások elé állítjuk, s ha ezeket elérik akkor erőfeszítéseiket arányosan honoráljuk. A 2022-es munkájuk támogatására és elismerésére 4 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. A támogatásukra a befolyt összeget. 2023 január 01. – 2023. március 31. között megvalósuló támogatási időszakban kerül az összeg kifizetésre.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A pénzügyi támogatás mértéke a projekt időszakában 4 millió forint. A támogatás felhasználásáról ebben az időszakban az alapítványok a helyi viszonyokra szabva és szabadon döntenek, annak érdekében hogy a lehető legsikeresebben végezzék tevékenységüket. Események megrendezésére, különféle kampányokra, önfejlesztésre költhetik ezt az összeget.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A gyűjtött összeget teljes egészében a 7 közösségi alapítvány 2022-es évének elismeréseként és 2023-as év biztonságos munkájuk anyagi támogatására szeretnénk felhasználni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Az reméljük, hogy valamennyi alapítvány 2022 végére magabiztos és szilárd szervezetként működjenek. A tervezett hatást többféle szempontból kívánjuk mérni: Milyen mértékben érték el a csapatok az eléjük kitűzött célokat? Milyen minőségű és tartalmú szakmai és pénzügyi beszámolóval rendelkeznek 2022 végén? Hatásmérést is végzünk munkájukat illetően, így kiderül, hogy értékelik saját sikereiket/esetleges kudarcaikat.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány:
Munkánk célja, hogy mély társadalmi változást indítsunk el Magyarországon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával, amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és a szolidaritást. Hiszünk abban, hogy a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a kezdeményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez. Ezen célok elérése érdekében változatos szakmai képzéseket szervezünk a szervezőcsoportoknak, aktivizáljuk kapcsolati tőkénket, anyagi támogatást biztosítunk több formában.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 32. III/3.
Bejegyzés ideje és száma: 2014, 11984
Adószám: 18626166 – 1 – 43
Honlap: gy-sz.hu
Kontakt személy neve: Hámori György, programvezető
[email protected]
06305084298