A projekt neve:

Szállj be az Alapba!

A támogatandó program célja:

Hosszútávon működő közösségi alapítványt hoztunk létre a formális és informális lakossági közösségek támogatására, melynek idén első támogatási alapjait tervezzük megnyitni a helyiek előtt. A kerületünkért elkötelezett magánszemélyek és vállalkozások bevonásával új erőforrásokat szeretnénk mozgósítani, építve ezzel az adományozás iránti bizalmat és az adományozási kultúrát. Kizárólag helyi lakosok önkéntes munkájával keressük azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek megerősítése sokak számára fontos, példamutató, jövőt teremtő.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A szolidaritás, egymás igényeinek tiszteletben tartása, az együttműködés, az egymás jogának elismerése hiány a mai magyar társadalomban. Sokan szenvedünk ettől és tennénk azért, hogy ez megváltozzon. Azonban a közös fellépésnek – legyen ez az idősek támogatása, a postcovid tünetekben szenvedők segítése, a fenntartható környezet iránti elkötelezettség, a krízisben levők helyzetének javítása vagy a szomszédság erejének felismerése – sokszor volt gátja a bátortalanság, a szervező erő hiánya vagy a hiányzó hősök, akik beleállnak a kihívásba és önszerveződő közösségeket építenek. Mi, a Kétker Közösségi Alapítvány, elköteleződtünk a helyi adománygyűjtés, a támogatásosztás és a kisközösségek építése mellett.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

2022-ben folyamatosan: széles kapcsolati háló kiépítése
2022. III. negyedév: lakossági kapcsolattartási eszközök kialakítása
2022.III-IV. negyedév: támogatási alapok létrehozása az adományokból,
alacsonyküszöbű támogatásra vonatkozó pályázatok kiírása lakossági kezdeményezések segítésére.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

  • támogatási pénzügyi alapok felállítása (2-3 alap 200-500 eFt/alap) 1,5-1,6 M Ft
  • kommunikációs eszközök kialakítása, működtetése 3-400 eFt

A projekt költségvetése: 2 millió Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon minimum 2 millió forintot szeretnénk gyűjteni, melyet teljes egészében az első támogatási alapok létrehozására és működtetésére szánunk. Megalakulásunk óta (2021. július) folyamatosan készülünk, hogy vállalt céljainkat a lehető legjobban, legátláthatóbban, legnagyobb hatásfokkal tudjuk teljesíteni. Addig is folyamatosan gyűjtünk adományokat és pilot-támogatással szerzünk tapasztalatokat az alapok kialakításához, szerveztünk szociális krízis helyzetbe került gyerekeknek karácsonyi akciót, menekült családoknak segítünk, szomszédsági kapcsolatokat erősítő programokat támogatunk.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A projekttől az ismertté vált lakossági kezdeményezések számának emelkedését, fiatal közösségi alapítványként a helyiek körében ismertségünk emelkedését, szociális média felületeink látogatottságának és hírlevelünkre feliratkozók számának emelkedését is várjuk.
Megerősödő közösségi alapítványunk megfelelő anyagi erejének biztosítása egyben a hosszú távú működés alapjainak lerakása is.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Kétker Közösségi Alapítvány
Az adományozói kultúra fejlesztése és a helyi ügyek iránti elköteleződés erősítése, a kerület fejlődését célul tűző – szociális, egészségügyi, közoktatási, kulturális és közművelődési szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló – kezdeményezések támogatása, kiemelten a demokráciafejlesztő kezdeményezések és párbeszédprogramok népszerűsítése.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Kétker Közösségi Alapítvány (KétkerKA)

 

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26.

bírósági bejegyzés ideje és száma: 2021.07.05. 01-01-0013154

adószám: 19307161-1-41

honlap: folyamatban

Kontakt személy neve, elérhetősége: Hadházy Ágnes

[email protected], 309820580