A projekt neve:

ULE építőtábor

A támogatandó program célja:

A nyári építőtábor során a BME építészhallgatóival és önkénteseinkkel két lakást újítunk fel, az egyik lakás a Lakásügynökségünk által kezelt otthon, a másik pedig egy rossz állapotban levő önkormányzati lakás. Az önkormányzati lakásba egy unokáját nevelő pár fog költözni, a másik lakás bérlőit később választjuk ki, de a felújítás folyamatába lehetőségeik szerint szeretnénk bevonni a jövőbeli lakosokat is. Beköltözésük után az otthontalanokból bérlőkké váló embereket intenzív szociális munkával segítjük, számukra hosszú távon szeretnénk lakhatást biztosítani.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Magyarországon az elmúlt években a lakhatási válság egyre súlyosabbá vált és egyre több embert érint. A jelenlegi hajléktalan-ellátórendszer nem képes fenntartható kivezető utat nyújtani a hajléktalan emberek számára. Szerintünk a biztonságos lakhatás feltétele a méltóságteljes életnek, ezért programjainkban az önálló lakhatás biztosítását tűztük ki célul hajléktalan emberek számára. A magyarországi lakáspolitika nem foglalkozik a lakásszegénység megoldásával, valamint marginalizált témaként jelenik meg a közbeszédben, emiatt a kampány során szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna küldetésünk és megismernék munkásságunkat.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Az önkormányzati lakás átvétele után terveink szerint júniusban, a Swimathon kampány után indulhatnak a kivitelezési munkálatok, melyek bontással kezdődnek, majd szakmunkákkal folytatódnak, és önkéntesnapokkal fejeződnek be. A tervezett tevékenység több ütemben zajlik, előbb fejezzük be 3 szakaszban az önkormányzati lakás felújítását, és utána fogunk neki a Lakásügynökség ingatlanának kifestésének. A költözések várható időpontja szeptember vége, vagy október közepe lehet, a munka lehetséges megkezdésének időpontjától függően. Az önkormányzati lakás felújítása várhatóan 12-14 hetet, a Lakásügynökség lakás festése 2 hetet fog igénybe venni.

Várható ütemezés:
2022 május vége: önkormányzati lakás átvétele
2022 június: intenzív szociális munka kezdete a beköltöző családokkal
2022 június: kivitelezési munkálatok kezdete
12-14 hét alatt újítjuk fel az önkormányzati lakást
2 hét a Lakásügynökségünk lakásának kifestése
2022 szeptember vége -október közepe: beköltözések

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

4 000 000 Ft
felújítási költségek, anyagköltség
külső szakmunkások bére
szociális munkások bére

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathon kampány során 4 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. A pénzből fedeznénk a két lakás felújításának költségeit, melyek az önkormányzati ingatlan esetében magasak, a lakás rossz állapota miatt. A felújításhoz szükséges építőanyagok beszerzése mellett a nehezebb felújítási munkálatokhoz szakmunkások segítségét szeretnénk igénybe venni. Emellett projektjeink fontos része a szociális munka, hiszen bérlőink számára így biztosítható a hosszú távú lakhatás.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A beköltöző családok -reményeink szerint – végre biztonságba kerülnek, a szociális munka segítségével lakhatásuk fenntarthatóvá válik, lesz egy helyük, amit otthonnak hívhatnak. Emellett számítunk arra, hogy a Swimathon kampány hatására a hajléktalanság és a lakhatási szegénység valós problémaként lesz kezelve, ismét sokakhoz eljut Egyesületünk tevékenységének híre, és a lakhatási szegénységet enyhíteni célzó programjainkkal így még többembernek tudunk segíteni a jövőben.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Utcáról Lakásba! Egyesület
Az Utcáról Lakásba Egyesületnél abban hiszünk, hogy mindenkinek kell egy hely, amelyet otthonnak nevezhet. A biztonságos lakhatás alapvető feltétele a méltóságteljes életnek. Hiszünk benne, hogy az erőforrások igazságos elosztásával, egy szolidáris társadalomban méltó lakhatást lehet biztosítani mindenki számára. Ennek érdekében modellprogramokat dolgozunk ki és működtetünk, amelyekben önálló lakhatást nyújtunk hajléktalan és rászoruló embereknek. Az Egyesület célja, hogy minél több közterületen élő hajléktalan ember költözhessen szociális bérlakásba.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

  • Név: Utcáról Lakásba! Egyesület

 

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 112.

bírósági bejegyzés ideje és száma: 2014. 09. 05., 01-02-0015604

adószám: 18625880-1-42

honlap: www.utcarollakasba.hu

Kontakt személy neve, elérhetősége: Csűrök Adél Viola ([email protected], 06 70 905 6443)